Info Nové konto

Meno:   Heslo:  


   Eurokalkulačka:  
    €
    Sk
   Konverzný kurz:
1 € = 30,1260 Sk
 

Internet Rozbaľ.to! - Tarifikácia Rozbaľ.to!:

Platíte 2 druhy poplatkov:

 1. za pripojenie na internet, tzv. internetové minúty. Tieto poplatky uhrádzate vždy z vášho konta Rozbaľ.to!.

   

  Cena za minútu internetového pripojenia Rozbaľ.to!:

  Prevádzka  Analóg (56Kbit) ISDN
  slabá:
  - Po-Pi 18.00-8.00
  - Víkendy
  - Štátne sviatky
  1 minúta =
  1 kredit =
   0,0030€(0,09 Sk)
  1 minúta =
  2 kredity =
  0,0060 € (0,18 Sk)
  silná:
  - Po-Pi 8.00-18.00
  1 minúta =
  3 kredity =
  0,0093 € (0,28 Sk)
  1 minúta =
  6 kreditov =
  0,0186 €(0,56 Sk)

  Pozn.1: cena je zaokrúhlená a uvedená s DPH. Uvedená cena sa účtuje za každú aj začatú minútu internetového pripojenia a uvedená cena nezahŕňa poplatky za volania na prístupové čísla.
  Pozn.2:  internetový balík Rozbaľ.to! v cene 16,56 € (499 Sk) obsahuje 5 400 kreditov.

 2. za volania na prístupové číslo (tzv. telefónne impulzy), ktorým sa pripájate do siete internet. Od voľby prístupového čísla závisí spôsob, akým vám budú volania na tieto čísla spoplatňované.
  Máte 2 možnosti:
   

  1. prístupové číslo 0819 000 011. Volania na toto prístupové číslo uhrádzate priamo Slovanetu a to z kreditu vášho Rozbaľ.to! konta. Výhodou je, že tým získate svoje náklady na internet pod kontrolu, pretože zo svojho kreditu platíte poplatky za internetové impulzy ako i poplatky za volania na 0819 000 011

   Cena  za minútu volania na prístupové číslo 0819 000 011

   Charakteristika prevádzky Analóg (56 Kbit)/ISDN
   silná: 8:00-18:00 hod. 0,0305 € (0,92 Sk) / min.
   slabá:
   - prac. dni 18:00 - 8:00 hod.
   - víkendy 00:00 - 24:00 hod.
   0,0159 € (0,48 Sk) / min.

   Pozn.1: Slovanet, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu tarifikácie.
   Pozn.2: Cena je uvedená s DPH a účtovaná je za každú začatú minútu volania. V prípade volania na prístupové číslo 0819 000 011 prostredníctvom volacieho programu ST Mini spoločnosti Slovak Telecom (ST), platí učastník okrem Slovanetom účtovanej ceny za minútu volania aj poplatok spoločnosti ST podľa aktuálnej tarify ST.

    

  2. prístupové číslo 01913. Volania na toto prístupové číslo neuhrádzate z kreditu vášho Rozbaľ.to! konta, osobitne vám ich spoplatňuje Slovak Telecom. Okrem poplatkov za tieto volania platíte poplatky za pripojenie na internet (tzv. internetové impulzy) a to z vášho Rozbaľ.to! konta. Do siete Slovanet sa v tomto prípade pripájate s tarifikáciou "A", a to vrámci celého Slovenska.

   UPOZORNENIE:
   Číslo 01913 slúži len na inicializačné pripojenie.. Bližšie informácie o spoplatňovaní tohto čísla nájdete vo vyššie uvedených bodoch.

    

   Odporúčame vám použiť:

   • v primárnej oblasti Bratislava prístupové číslo 01923
   • v ostatných mestách Slovenska prístupové číslo 01913

   Tarifikácia A a B Slovak Telecomu
    Aktuálne tarify pre internetové volanie Slovak Telekomu 

 • Obchodné podmienky na poskytovanie predplatených verejných elektronických komunikačných služieb.
 • Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet.