Info Nové konto

Meno:   Heslo:  


   Eurokalkulačka:  
    €
    Sk
   Konverzný kurz:
1 € = 30,1260 Sk
 

Predĺženie platnosti kreditu - Aktiváciou platenej služby

Táto služba je dostupná na www.rozbal.to. Nájdete ju po prihlásení v časti KONTO. Poplatok za túto službu nie je pevný, je stanovený ako rozdiel medzi sumou 6,64 €  (200 Sk) a sumou kreditu, vyčerpaného za posledných 6 mesiacov. Táto suma je tým nižšia, čím vyššiu čiastku ste za posledné obdobie vyčerpali alebo vyčerpáte, najviac však 6,64 € (200 Sk) - pri nulovom čerpaní. (Príklad: Ak ste za 6 mesiacov vyčerpali 3,98 €  (120 Sk), poplatok za predlženie platnosti vášho kreditu o ďalších 6 mesiacov bude len 2,65 € (80 Sk )).

Túto službu si môžete aktivovať:

  1. pred uplynutím dátumu platnosti kreditu/ expiráciou kreditu
    predĺženie platnosti kreditu a úhrada príslušného poplatku za túto službu nastane až v deň expirácie vášho kreditu. Máte tak možnosť vyčerpať do dátumu expirácie čo najviac zo svojho kreditu a znížiť si poplatok za službu „predlženie platnosti kreditu“. V prípade, že vaše čerpanie kreditu bude 6,64 € (200 Sk) a viac, platnosť kreditu vám bude predlžená bezplatne.

  2. po dátume platnosti (expirácie) kreditu
    platnosť kreditu, ako i úhrada poplatku za predlženie jeho platnosti nastáva okamžite.

Ak si po aktivovaní služby „Predlženie platnosti kreditu“ neželáte jej opakované uplatnenie, je potrebné ju deaktivovať (po prihlásení vstúpite do “platnosti kreditu”, v dolnej časti odznačíte službu a potvrdíte voľbu kliknutím na “nastavi”).