Info Nové konto

Meno:   Heslo:  


   Eurokalkulačka:  
    €
    Sk
   Konverzný kurz:
1 € = 30,1260 Sk
 

Založenie konta - Zmena prístupového čísla

Uvedený postup platí pre MS Windows XP:

  1. Kliknite vľavo dole na tlačítko „Štart“ (Start), potom na „Ovládací panel“ (Control panel).
  2. Ďalej kliknite na „Prepnúť na klasické zobrazenie“ (Switch to Classic View). Ak na tomto mieste vidíte „Prepnúť na zobrazenie kategórií“ (Switch to Category view), tak krok č.2 vynechajte a pokračujte krokom 3.
  3. Dvakrát kliknite na „Možnosti siete internet“ (Internet options).
  4. Kliknite na záložku „Pripojenia“ (Connections), potom dvakrát kliknite na Vaše predvolené (default) pripojenie.
  5. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na „Vlastnosti“ (Properties).
  6. Zmeňte „Telefónne číslo (prístupové modemové číslo)“ (Phone number) z 01913 (resp. 01923, 01911, 01924) na 0819000011. Ak používate predvoľbu pre prístup na vonkajšiu linku, tú ponechajte bez zmien.
  7. Potvrďte „OK“. Vo všetkých ďalších oknách, ktoré zostali otvorené, tiež potvrďte „OK“. Telefónne číslo je zmenené, môžete sa pripojiť na internet.

Uvedený postup platí pre MS Windows 95/98:

  1. kliknite na ikonu Tento počítač na Pracovnej ploche
  2. kliknite na Telefonické pripojenie siete
  3. kliknite PRAVÝM tlačidlom myši na Rozbaľ.to! (alebo iný názov pripojenia, ktorý ste si zadali pri jeho vytvorení) a vyberte možnosť "Vlastnosti" v príslušnom políčku zmeňte telefónne číslo a potvrďte (OK)

Tento postup je možné použiť aj pri zmene prístupového modemového čísla z 0819000011 na 01913 (resp. 01923, 01911, 01924).